Verifieringsportal

Det finns tre sätt att kontrollera Freja vid fysisk identifiering.
Se nedan för önskad metod.

Mata in personnumret från kundens Freja-skärm nedan. Är en skanner kopplad till systemet, skanna QR-koden i Freja-skärmen.

Samma säkerhetskod ska då visas både här och i användarens Freja-app.


Säkerhetskod:

Kontroll via app till app

Läs av QR-koden med skannerfunktionen i din egen Freja-app. I båda apparna ska samma säkerhetskod visas.

Kontroll på plats via mobilskärmen

1. Kolla alltid att timern räknar ner från 120 och att cirkeln snurrar
2. Kolla alltid att ID-fotot stämmer överens med personen framför dig
3. Kolla giltighetsdatumet precis under fotot
4. Titta på personnumret - näst sista siffran är jämn för kvinna och ojämn för man
5. Be kunden trycka på skärmen så syns cirklar som rör sig och ljud spelas upp