Verifieringsportal

Det finns tre sätt att kontrollera Freja vid fysisk identifiering.
Se nedan för önskad metod.
OBS! Ska du kontrollera ett Freja OrgID/tjänstekort vänligen gå till https://checkorgid.frejaeid.com

Mata in personnumret från kundens Freja-skärm nedan. Är en skanner kopplad till systemet, skanna QR-koden i Freja-skärmen.

Samma säkerhetskod ska då visas både här och i användarens Freja-app.


Säkerhetskod:

Kontroll via app till app

Läs av QR-koden med skannerfunktionen i din egen Freja-app. I båda apparna ska samma säkerhetskod visas.

Kontroll på plats via mobilskärmen

1. Kontrollera tid och datum på ID-kortet. Aktuell tid och aktuellt datum visas alltid.
2. När ID-kortet öppnas är det giltigt i 120 sekunder - kontrollera att timern räknar ner.
3. Kolla alltid att ID-fotot stämmer överens med personen framför dig
4. Kolla giltighetsdatumet precis under fotot
5. Titta på personnumret - näst sista siffran är jämn för kvinna och ojämn för man
6. Be kunden trycka på skärmen så syns cirklar som rör sig och ljud spelas upp